Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs

Sākumlapa - Raksti

Raksti

Atpakaļ
/images/news/large/11.jpg

07.04.2011

Aktīvā līdzdalība Dobeles novada Izglītības pārvaldes projektā

No 22.03.2011.-27.03.2011. četrpadsmit dalībnieki no Dobeles: Dobeles novada izglītības pārvaldes, Dobeles sākumskolas, Penkules pamatskolas un Dobeles pieaugušo izglītības un Uzņēmējdarbības atbalsta centra devās Mūžizglītības programmas Comenius Regio vizītē uz Polijas pilsētu Radzionkow. Šī bija  projekta  „Mācīšanas procesa attīstīšana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus"  dalībnieku otrā tikšanās reize. Pirmā notika Latvijā pagājušā gada nogalē.


Brauciena mērķis bija iepazīt Polijas puses sadarbības organizācijas, to pieredzi informāciju komunikāciju tehnoloģiju lietošanā skolvadībā, mācību procesos skolā. Radzionkow pilsētas domes vadītājs mūs iepazīstināja ar Izglītības sistēmu reģionā, vēsturi un kultūras tradīcijām. Sadarbības skolās, Tēva Ludviga Vrodarčika (Ludwik Wrodarczyk) ģimnāzijā  un Radzioknow 2.sākumskolā vērojam mācību stundas un izzinājaām viņu pieredzi komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā mācību procesos. Kultūras centrā Karolinka vērojām bērnu un jauniešu sagatavotu koncertu, iepazinām centra ikdienas dzīvi, tradīcijas.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas informāciju komunikāciju tehnoloģiju jomā, veidot prezentācijas, mācību materiālus un tos pielietot mācību stundās, iepazīstot Latvijas un Polijas kultūru, vēsturi, tradīcijas. Pirmie mācību materiāli jau ir gatavi un tikšanās laikā notika apmaiņa ar DVD diskiem. Diskos ir apkopoti mācību gada pirmā pusgada darbības rezultāti – PowerPoint prezentācijas, pielietojot daudzveidīgas interaktīvās darbības, hipersaites, skaņu efekti un citas iespējas. Katra organizacija savā lietošanā ieguva astoņas interesantas un saturiski atšķirīgas prezentācijas, kuras ir pielietojamas mācību stundās, padarot tās interesantākas un mūsdienīgākas. Piedalījāmies mācībās par filmu veidošanu programmās PhotoStory un MovieMaker, kuras  vadīja Polijas puses pasniedzējs.

 

Visas sadarbības organizācijas aktīvi strādā pie projekta mērķu īstenošanas, bet iespējas un resursi mums ir atšķirīgi. Dobeles novada skolas ir bagātīgāk nodrošinātas ar datoriem, interaktīvajām tafelēm un citām informāciju komunikāciju iespējām.

 

Sešu dienu ilgā tikšanās bija emocionāli piesātināta ar daudzveidīgām darbībām un pieredzes apmaiņas iespējām. Radzionkow sadarbības organizācijas mūs uzņēma ļoti sirsnīgi, nemitīgi rūpējas par mūsu labsajūtu un paralēli tiešajām projekta aktivitātēm piedāvāja iepazīt Radzionkow tradīcijas un tuvākās apkārtnes ievērojamākās vietas. Apmeklējām sporta centru, vēstures muzeju, Tarnowskie Gory (sudraba raktuves)  un maizes muzeju. Interesanti bija aplūkot datoru kolekciju no pašiem to tapšanas pirmsākumiem. Izbaudījām skolēna lomu 19. gadsimta klasē ar tā laika soliem un mācību piederumiem.

 

Šobrīd visas sadarbības organizācijas strādā pie filmu veidošanas. Programmā PhotoStory tiek veidotas filmas par projektu nedēļu skolā. Tēma „Es un mani klasesbiedri”. Programmā MovieMaker top filmas par skolas dzīves tradīcijām un svētku svinēšanu. Mācību materiāli būs gatavi līdz mācību gada beigām. Ar mūsu projekta darbību, aktivitāšu plānu un rezultātiem var iepazīties projekta blogā www.ictforteach.blogspot.com

 

Projekta ietvaros ar VIAA ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas finansiālo atbalstu IKT kursus apmeklē Dobeles novada visparizglītojošo skolu direktoru vietnieki un pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandas. Kursi beigsies maija mēnesī, un katram dalībniekam  jāiesniedz mājas darbs - pašu veidoti materiāli programmās MS PowerPoint, PhotoStory un MovieMaker. Kursu beigšanas apliecības saņems  32 pedagogi.

 

Kursus vada Dobeles PIUAC pasniedzēja Inese Deidere, nodarbībai veidojot atbilstošus izdales materiālus.

Plānotie ieguvumi no projekta ir pieredzes un labas prakses apmaiņa saistībā ar inovatīvu apmācību procesa organizēšanu, izmantojot IKT; personāla apmaiņa; kopīgas apmācību sesijas.

Visi jaunizveidotie mācību materiāli tiek apkopoti un nodoti lietošanai visām Dobeles, Tērvetes un Auces novada skolām.

 

Informāciju sagatavoja: Māra Silova

Projekta darba koordinatore,

Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķe