Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Apmācība

Apmācība

Atpakaļ

Pastāvīgā piedāvājuma programmas:

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

  • Šo programmu īstenošanas ilgums ir 160 vai vairāk mācību stundas.
  • Pēc izglītības programmas apguves tiek izsniegts  valstī atzīts izglītības dokuments - apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.
  • Lai uzsāktu apmācību, tiek izvirzītas prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību.

Profesionālās tālākizglītības programmas

  • Šo programmu īstenošanas ilgums ir 480 vai vairāk mācību stundas.
  • Pēc izglītības programmas apguves tiek izsniegts  valstī atzīts izglītības dokuments - profesionālās kvalifikācijas apliecība.
  • Lai uzsāktu apmācību, tiek izvirzītas prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību.

Neformālās izglītības programmas un interešu izglītības kursi

  • Šo programmu īstenošanas ilgums ir līdz 160 mācību stundām.
  • Pēc izglītības programmas apguves tiek izsniegta  Dobeles PIUAC apliecība.