Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Par mums

Par mums

Atpakaļ

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs ir bezpeļņas, izglītības atbalsta iestāde, kas sniedz neformālās izglītošanās iespējas visiem Dobeles novada un Zemgales iedzīvotājiem.

Dobeles pieaugušo izglītības un informācijas centrs dibināts 1996.gadā ar Dobeles rajona pašvaldības atbalstu. Pēc teritoriālās reformas, 2009.gada oktobrī iestāde mainīja nosaukumu Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs.

Iestādes darbības mērķis ir veicināt cilvēkresursu attīstību un nodrošināt uzxņēmējdarbības atbalstu Dobeles novada sociāli ekonomiskai izaugsmei.

Dobeles PIUAC darbības virzieni:

  • cilvēkresursu attīstība;
  • atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai;
  • projektu izstrāde un ieviešana.