Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Uzņēmējdarbība - Atbalsts uzņēmējiem

Atbalsts uzņēmējiem

Atpakaļ

Dobeles PIUAC atbalsta pasākumi uzņēmējiem

1. Konsultācijas:

 • Uzņēmējdarbības uzsākšana
 • Biznesa idejas izvērtēšana
 • Biznesa attīstības iespējas
 • ES fondu finanšu resursu piesaiste, dažādas atbalsta programmas

2. Informācija par:

 • Brīvajām zemēm, ēkām un telpām un to infrastruktūru
 • Finanšu resursu piesaistes iespējām
 • Sadarbības iespējām

3. Sadarbība:

 • Kontaktbiržas (vienas nozares uzņēmēju tikšanā)
 • Uzņēmēju sadarbība ar novada pašvaldību (uzņēmēju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par uzņēmējdarbības vidi, diskusijas)
 • Kopēji pasākumi (pieredzes apmaiņas semināri, kopīgas mārketinga aktivitātes. Neformāla sadarbība starp uzņēmējiem)
 • Veidot ciešāku sadarbību ar uzņēmējiem pagastos (uzrunājot aktīvākos pagastu uzņēmējus, iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus)

4. Apmācība:

IT tehnoloģijas konkurētspējas paaugstināšanai.

5. Tehniskā palīdzība:

Izveidots Uzņēmējdarbības kompetences un atbalsta punkts: telpas, moderns tehniskais aprīkojums un praktiskā palīdzība.