Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Pirmdiena, 2019. gada 26. augusts

Sākumlapa - Iepirkumi

Iepirkumi

Atpakaļ

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2016/02

Paziņojuma ievietošanas datums: 2016.gada 12.decembris

Uzvarētājs: SIA „Mass Portal”, reģ.nr.40103538800, Pulka iela 3/11, Rīga, LV-1007

Līgumcena: EUR 3330,00 (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 9.decembris

Lēmums

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums - 22.11.2016.

Iepirkuma līguma nosaukums - 3D printera piegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2016/02

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 05.12.2016., plkst.12.00

Līguma izpildes termiņš - 2016.gada 19.decembris

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums (.pdf)

Nolikums (.docx)

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas iepirkums

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2016/01

Publikācijas datums - 15.04.2016.

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iemesls - nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju.

Lēmuma pieņemšanas datums - 15.04.2016.

Iepirkums Apmācību procesa koordinēšana

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas iepirkums

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2016/01

Publikācijas datums - 21.03.2016.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 04.04.2016., plkst.10.00

Iepirkuma līguma priekšmets - Apmācību procesa koordinēšana Nodarbinātības valsts aģentūras finansētām apmācību programmām bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām. 

Līguma izpildes termiņš - 12 mēneši

Nolikums

Jautājumi un atbildes (01.04.2016.)

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2015/2

Paziņojuma ievietošanas datums: 2015.gada 29.oktobris

Uzvarētājs: SIA „BUON VITA”, reģ.nr.40103607483, Kr.Valdemāra iela 20-12, Rīga, LV-1010

Līgumcena: EUR 1370,94 (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 27.oktobris

Lēmums

Līgums

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums - 12.10.2015.

Iepirkuma līguma nosaukums - Datoru iekārtu un piederumu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2015/2

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 23.10.2015., plkst.10.00

Līguma izpildes termiņš - 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums (.pdf)

Nolikums (.docx)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2015/1

Paziņojuma ievietošanas datums: 2015.gada 24.augusts

Uzvarētājs: SIA „ARGA”, reģ.nr. 50003086341, Pasta iela 18, Jelgava, LV-3001

Līgumcena: EUR 4826,61 (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2015.gada 20.augusts

Lēmums

Līgums

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums - 29.07.2015.

Iepirkuma līguma nosaukums - Kancelejas preču piegāde Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2015/1

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 10.08.2014., plkst.10.00

Līguma izpildes termiņš - 12 (divpadsmit) mēneši

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums (.pdf)

Nolikums (.docx)

Jautājumi un atbildes (04.08.2015.)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2014/4

Paziņojuma ievietošanas datums: 2014.gada 1.decembris

1.daļa

Uzvarētājs: SIA „K12”, reģ.nr. 40103236934, Skudru iela 11, Rīga, LV-1073

Līgumcena: EUR 4938,- (bez PVN)

2.daļa

Uzvarētājs: SIA „LDC Datortehnika”, reģ.nr. 42103048408, Pasta iela 28, Liepāja, LV-3401

Līgumcena: EUR 2675,- (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 24.novembris

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums - 29.10.2014.

Iepirkuma līguma nosaukums - Biroja tehnikas, IT iekārtu un to izejmateriālu, palīgmateriālu un rezerves daļu iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2014/4

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 10.11.2014., plkst.10.00

Līguma izpildes termiņš - 30 dienas

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums (.pdf)

Nolikums ar labojumiem (31.10.2014., .pdf)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2014/3

Paziņojuma ievietošanas datums: 2014.gada 12.oktobris

Uzvarētājs: SIA „Select IT”, reģ.nr. 40103374636, Viskaļu iela 3A, Rīga, LV-3701

Līgumcena: EUR 6296,75,- (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 1.oktobrī

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums - 08.09.2014.

Iepirkuma līguma nosaukums - Dobeles novada vietējo mājražotāju un uzņēmumu tīmekļvietnes izstrāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2014/3

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 19.09.2014., plkst.10.00

Līguma izpildes termiņš - 01.12.2014.

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums (.pdf)

IEPIRKUMS Angļu valodas pasniedzēju pakalpojumi angļu valodas apmācību programmu īstenošanai nodarbinātām personām

"B" daļas iepirkums līdz Ls 20 000

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2013/3

Publikācijas datums - 04.12.2013.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 16.12.2013., plkst.13.00

Iepirkuma līguma priekšmets - Angļu valodas pasniedzēju pakalpojumi angļu valodas apmācību programmu īstenošanai nodarbinātām personām. 

Līguma izpildes termiņš - 30.06.2014.

Iepirkuma nosacījumi

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums - 22.11.2013.

Iepirkuma līguma nosaukums - Datortehnikas un prezentācijas tehnikas iegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2013/2

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 03.12.2013., plkst.16.00

Līguma izpildes termiņš - 27.12.2013.

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums

NOLIKUMS (precizēts 26.11.2013. nolikuma 4.pielikuma 1.12.punkts un 6.pielikuma 1.punkts)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2013/01

Paziņojuma ievietošanas datums: 2013.gada 12.marts

Uzvarētājs: SIA „Law And Guarantee”, reģ.nr. 40103312265, Brīvības iela 10a, Dobele, LV-3701

Līgumcena: LVL 19 999,- (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 4.martā

Iepirkums Apmācību procesa koordinēšana

"B" daļas iepirkums līdz Ls 20 000

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2013/01

Publikācijas datums - 21.02.2013.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 28.02.2013., plkst.16.00

Iepirkuma līguma priekšmets - Apmācību procesa koordinēšana Nodarbinātības valsts aģentūras finansētām apmācību programmām bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām. 

Līguma izpildes termiņš - 30.12.2013.

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Paziņojums par iepirkuma Kancelejas preču piegāde Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (PIUAC 2012/03) rezultātiem

Paziņojuma ievietošanas datums: 2012.gada 14.decembris

Uzvarētājs: SIA „Arga”, reģ.nr. 50003086341, Pasta iela 18, Jelgava, LV-3001

Līgumcena: LVL 2433,90 (bez PVN)

Lēmuma pieņemšanas datums: 2012.gada 12.decembrī

Paziņojums par izsludināto iepirkumu Kancelejas preču piegāde Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIUAC 2012/03 

Iepirkuma priekšmets - Kancelejas preču piegāde Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram 

Publikācijas datums - 22.11.2012. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 03.12.2012., plkst.10.00 

Informācijas atjaunošanas datums - 22.11.2012.

Līguma izpildes vieta - Brīvības iela 7, Dobele, Dobeles novads

Līguma izpildes termiņš - 2 (divi) mēneši

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Nolikums pieejams šeit.

Paziņojums par iepirkuma Apmācību programmu izstrāde un organizēšana projektā „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur uzņēmēju sadarbību mūžizglītībā” (PIUAC 2012/01-ERAF) rezultātiem

Paziņojuma ievietošanas datums: 2012.gada 29.oktobris

Projekts, kura ietvaros tika veikts iepirkums:
Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību

(Nr. LLIII-175)

Pretendents, kuram piešķirtas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Humulus”, reģ.nr. 40103356965

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
LVL 2300,00 (bez PVN)

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2012.gada 26.oktobrī

Paziņojums par gaidāmo iepirkumu Apmācību programmu izstrāde un organizēšana projektā „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur uzņēmēju sadarbību mūžizglītībā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIUAC 2012/01-ERAF

Publikācijas datums - 12.10.2012.

Paredzamā līgumcena bez PVN – 2314,- LVL

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 22.10.2012., plkst.10.00

Līguma izpildes termiņš - 2013.gada 15.februāris

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv

Iepirkuma nolikums pieejams šeit.

Iepirkums Apmācību procesa koordinēšana

"B" daļas iepirkums līdz Ls 20 000

Iepirkuma identifikācijas Nr. - PIUAC 2012/01 NVA

Publikācijas datums - 21.06.2012.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 26.06.2012., plkst.16.00

Iepirkuma līguma priekšmets - Apmācību procesa koordinēšana Nodarbinātības valsts aģentūras finansētām apmācību programmām bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām. 

Līguma izpildes termiņš - 29.12.2012.

Kontaktpersona:

Evija Kalniņa

Tālr.63700142

E-pasts: evija.kalnina@dobele.lv