Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Projekti - 2006-2014

2006-2014

Atpakaļ

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību

 • Projekta ilgums: 2011.gada septembris - 2013.gada februāris
 • Kopējais budžets:
 • Fonds: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
 • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
 • Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas un Lietuvas reģionos, novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivizējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot  ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbībai.

Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstībai Dobeles un Jonišķu rajonos

 • Projekta ilgums: 2009.gads – 2010.gads
 • Kopējais budžets: 187 926 EUR (132 075,14 LVL)
 • Fonds: Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programma „Pārrobežu sadarbība”

Radoša pieaugušo apmācība

 • Projekta ilgums: 2009.gads
 • Kopējais budžets: 2562 EUR (1800 LVL)
 • Fonds: Nordplus Pieaugušo izglītības programma