Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Projekti - 1995-2005

1995-2005

Atpakaļ

Pasniedzēju un pieaugušo izglītojamo motivācija (MALT)

 • Projekta ilgums: 2007. gads – 2009. gads
 • Kopējais budžets: 399 414 EUR
 • Fonds: ES Mūžizglītības programma GRUNDTVIG

Personāla un organizācijas attīstība labklājības jomā Dobelē Latvijā

 • Projekta ilgums: 2007. gads – 2009. gads
 • Kopējais budžets: 11 000 LVL
 • Fonds: Vestra Jotalandes reģions Sabiedrības veselības departaments (Zviedrija)

Komercdarbības uzsācēju apmācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta programma

 • Projekta ilgums: 2007.  gads – 2007. gads
 • Kopējais budžets: 22 667 LVL
 • Fonds: ESF (VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” atbalsta programmu pārvalde ALTUM)

Dobeles rajona profesionālo izglītības iestāžu pedagogu profesionālās un IT kompetences paaugstināšana

 • Projekta ilgums: 2006. gads – 2007. gads
 • Kopējais budžets: 47 464,08 LVL
 • Fonds: ESF (VA „Profesionālās izglītības un attīstības aģentūra”)

MO DAL – Sociālo riska grupu dalībnieku motivēšana „MO DAL – Motivating disadvantaged adult learners”

 • Projekta ilgums: 2005. gads – 2007. gads
 • Kopējais budžets: 17 578 EUR
 • Fonds: ES izglītības programma Socrates apakšprogramma Grundtvig akcija Grundtvig 2

Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana

 • Projekta ilgums: 2005. gads – 2007. gads
 • Kopējais budžets: 90 000 LVL
 • Fonds: ESF (Zemgales Attīstības aģentūra)

Latvijas pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana - Latvijas pašvaldību politiķu un speciālistu vispārīgā apmācība

 • Projekta ilgums: 2005. gads – 2006. gads
 • Kopējais budžets: 8835,79 LVL
 • Fonds: ESF Nacionālā programma

Es vēlos, es protu, es daru

 • Projekta ilgums: 2005. gads – 2006. gads
 • Kopējais budžets: 43 343,65 LVL
 • Fonds: ESF (Sabiedrības integrācijas fonds)

Roku rokā ar savu bērnu

 • Projekta ilgums: 2005. gads – 2005. gads
 • Kopējais budžets: 1 918,68 LVL
 • Fonds: Valsts programma (Bērnu un ģimenes lietu ministrija)

Latviešu valodas kursi Dobelē

 • Projekta ilgums: 2003. gads - 2004. gads
 • Kopējais budžets: 2842, 30 LVL
 • Fonds: Valsts budžeta programma (Sabiedrības integrācijas fonds)

Sabiedrības Veselības Akadēmija

 • Projekta ilgums: 2002. gads – 2004. gads
 • Kopējais budžets: 2 300 000 SEK  17 6640.00 LVL
 • Fonds: Vestra Jotalandes reģions (Zviedrija)

Zemgales reģiona vietējo un rajonu pašvaldību politiķu un darbinieku kompetences pilnveidošana (KUPLETT)

 • Projekta ilgums: 2002. gads – 2003. gads
 • Kopējais budžets: 2 081 000 SEK  15 9820.80 LVL
 • Fonds: Zviedrijas Ārlietu ministrija

Iniciatīvas vietējai attīstībai

 • Projekta ilgums: 2002. gads –  2003. gads
 • Kopējais budžets: 12 765,00 LVL
 • Fonds: Valsts budžeta programma (Sabiedrības integrācijas fonds)

Sociālās kompetences un pamatprasmju nodrošināšana pieaugušajiem

 • Projekta ilgums: 2002. gads – 2002. gads
 • Kopējais budžets: 6300 LVL
 • Fonds: Valsts programma „Sabiedrības integrācija Latvijā” (Sabiedrības integrācijas fonds)

Sabiedriskais Interneta Pieejas Punkts (SIPP)

 • Projekta ilgums: 1999. gads – 2000. gads
 • Kopējais budžets: 3000 LVL
 • Fonds: Sorosa fonds – Latvija

Veselības izglītības sistēmas uzlabošana Dobeles rajonā (FIBUD)

 • Projekta ilgums: 1998. gads – 2000. gads
 • Kopējais budžets:
 • Fonds: Vestra Jotalandes reģions (Zviedrija)

Biznesa konsultāciju funkcija pie PIIC

 • Projekta ilgums: 1998. gads. – 1999. gads
 • Kopējais budžets: 124 576 EUR
 • Fonds: PHARE

Dobeles rajona Pieaugušo izglītības un informācijas centra izveide

 • Projekta ilgums: 1996. gads – 1997. gads
 • Kopējais budžets: 170 000 EUR
 • Fonds: Dānijas Ārlietu ministrija