Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Sākumlapa - Notikumu kalendārs

Notikumu kalendārs

Atpakaļ

15.02.2017

SEMINĀRS Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Laiks 10:00

Vieta Dobeles PIUAC

Programma saskaņā ar 2015.gada 29. septembra LR MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā"

 

Semināra tēmas:
1. Vispārīgā daļa:
- galveno pārtikas apriti reglamentējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību raksturojums;
- pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība;
- pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
- pārtikas kvalitātes un nekaitīguma jēdzieni;
- izplatītāko pārtikas izraisītu slimību raksturojums;
- izplatītākie pārtikas piesārņošanas iemesli, piesārņojuma mehānismi un profilakses pasākumi piesārņojuma novēršanai.
3. Personāla higiēnas prasības.
4. Pārtikas higiēna:
- vispārīgās un īpašās higiēnas prasības;
- laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā;
- pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi.

 

Lektore - Astrīda Mūrniece, sertificēta higiēnas ārste - eksperte
Maksa - 11,- EUR (ar PVN)
Semināra norises laiks no plkst.10.00 līdz 13.00.
PIETEIKTIES var sūtot ziņu uz e-pastu - piuac@dobele.lv vai zvanot mums pa tālr.63781740.