Projekti - Aktuālie

Aktuālie

Gala atskaite pētījumam „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā”

SIA DEA Baltika gala atskaite Zemgales plānošanas reģionam par Pētījuma „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” izstrādi. Projekta  LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”ietvaros.

Lasīt vairāk šeit

Pētījums par mūžizglītību COOP EDU-SHIP projekta ietvaros

 

Pabeigta Pētījuma izstrāde par mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošanu COOP EDU-SHIP projekta ietvaros. Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības sistēmas attīstībai nākotnē, kas paredz ievērojami palielināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību lomu tajā.

Lasīt vairāk šeit

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību

/Competitive entrepreneurship by longlife learning and business cooperation, COOP edu-ship/

Lasīt vairāk šeit

Mācīšanas procesa attīstīšana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkus

/Information communication technology (ICT) uses/

Lasīt vairāk projekta blogā šeit 

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā

/Local product development in Mid-Baltics/

Lasīt vairāk šeit