Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Projekti - Aktuālie

Aktuālie

Atpakaļ

Gala atskaite pētījumam „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā”

SIA DEA Baltika gala atskaite Zemgales plānošanas reģionam par Pētījuma „Mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošana pārrobežu reģionos Latvijā un Lietuvā” izstrādi. Projekta  LLIII-175 „COOP EDU-SHIP”ietvaros.

Lasīt vairāk šeit

Pētījums par mūžizglītību COOP EDU-SHIP projekta ietvaros

 

Pabeigta Pētījuma izstrāde par mūžizglītības iestāžu darba efektivitātes un sasaistes ar uzņēmējdarbības vidi uzlabošanu COOP EDU-SHIP projekta ietvaros. Pētījuma ietvaros izstrādātas rekomendācijas mūžizglītības sistēmas attīstībai nākotnē, kas paredz ievērojami palielināt plānošanas reģionu un novadu pašvaldību lomu tajā.

Lasīt vairāk šeit

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību

/Competitive entrepreneurship by longlife learning and business cooperation, COOP edu-ship/

 • Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
 • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
 • Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas un Lietuvas reģionos, novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivizējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot  ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbībai.
 • Ilgums: 09.2011.-02.2013.

Lasīt vairāk šeit

Mācīšanas procesa attīstīšana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkus

/Information communication technology (ICT) uses/

 • Comenius Regio projekts
 • Projekta iesniedzējs: Dobeles novada izglītības pārvalde
 • Projekta mērķis: veicināt radošu, uz IKT balstītu apmācību procesu.
 • Raksti par projektu Dobeles PIUAC mājas lapā (1; 2)

Lasīt vairāk projekta blogā šeit 

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā

/Local product development in Mid-Baltics/

 • Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
 • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
 • Projekta mērķis: stiprināt Zemgales un Ziemeļ-Lietuvas lauku uzņēmējdarbību, paaugstināt vietējo mājražošanas produktu produktivitāti un pieejamību izveidojot iztrūkstošo “zaļo tirdziņu” infrastruktūru 7 pašvaldībās un kopīgu sadarbības tīklojumu un kopīgu Vidus Baltijas produktu mārketinga stratēģiju.
 • Ilgums: 08.2012.-02.2014.

Lasīt vairāk šeit