Dobeles pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Otrdiena, 2019. gada 23. jūlijs

Uzņēmējdarbība - Projekti

Projekti

Atpakaļ

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā

/Local product development in Mid-Baltics/

  • Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
  • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
  • Projekta mērķis: stiprināt Zemgales un Ziemeļ-Lietuvas lauku uzņēmējdarbību, paaugstināt vietējo mājražošanas produktu produktivitāti un pieejamību izveidojot iztrūkstošo “zaļo tirdziņu” infrastruktūru 7 pašvaldībās un kopīgu sadarbības tīklojumu un kopīgu Vidus Baltijas produktu mārketinga stratēģiju.
  • Ilgums: 08.2012. - 02.2014.

Lasīt vairāk šeit

Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību

/Competitive entreprenurhip by longlife learning and business cooperation, COOP edu-ship/

  • Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības Programma 2007.-2013.gadam
  • Projekta iesniedzējs: Zemgales plānošanas reģions
  • Projekta vispārīgais mērķis: Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas un Lietuvas reģionos, novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivizējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot  ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbībai.
  • Ilgums: 09.2011. - 02.2013.

Lasīt vairāk šeit